směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

akcept směnky

aval, avalista

indosament

indosant

indosatář

protest směnky

remitent

rubopis směnky

směnečné rukojemství

směnečník

směnečný postih

trasant

trasát

trata

výstavce směnky

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Aval, avalista

Aval neboli avalista je totéž co směnečný rukojmí. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se remitent domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.

Skutečnost, že je někdo směnečným rukojmím neboli avalem se na směnce pozná tak, že je to na ní napsáno, buď výslovně nebo doložkou "per aval" nebo doložkou "jako rukojmí", případně jinou doložkou stejného významu.

Rovněž platí, že ten, kdo se podepsal na líc směnky a není ani výstavce, ani remitent nebo směnečník, je aval. Jinými slovy lze též říci, že každý, kdo se na lícní stranu směnky podepíše, tak platí.