směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

akcept směnky

aval, avalista

indosament

indosant

indosatář

protest směnky

remitent

rubopis směnky

směnečné rukojemství

směnečník

směnečný postih

trasant

trasát

trata

výstavce směnky

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Protest směnky

Protest směnky je autoritativní osvědčení skutečností, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky, zejména pro vykonání směnečného postihu.

Existuje několik druhů protestu z nichž nejvýznamnější je protest pro neplacení směnky. Pro uplatnění postihových práv je totiž nutné prokázat, že směnka byla řádně předložena k placení a nebyla proplacena. K osvědčení této skutečnosti slouží institut protestu.

Protest je třeba vykonat u notáře nebo na soudě, který protest zaznamená do protestní listiny, což s sebou nese další výdaje. Proto je vhodné na směnku umístit doložku "bez protestu", a v takovém případě není nutné směnku kvůli uplatnění postižních práv protestovat.