směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

vymáhání dluhů

směnečný platební rozkaz

směnky - prodej

kontaky

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz je speciální typ soudního rozhodnutí. K jeho vydání je třeba návrhu žalobce, aby ve věci rozhodl směnečným platebním rozkazem, a dále, aby žalobce předložil originál (tzv. prvopis) směnky.

Příslušným k vydání směnečného platebního rozkazu je krajský soud. Místní příslušnost soudu je dána na výběr žalobci. Žalobce může směnečný dluh žalovat buď u soudu, kde má žalovaný bydliště nebo sídlo, a nebo, kde je platební místo ze směnky.

Proti směnečnému platebnímu rozkazu lze podat tzv. námitky a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto směnečného platebního rozkazu. Původně do roku 2012 byla tato lhůta 3 dny, což po několika desetiletích naprosto bezproblémového fungování prohlásil Ústavní soud za neústavní, následně byla lhůta 8 denní a nyní je 15ti denní. Až do 31. 12. 2013 bylo možné doručit směnečný platební rozkaz tzv. fikcí, což od 1. 1. 2014 nejde, takže se směnečné řízení začíná velmi přibližovat "klasickému" souzení o peníze. Což je pro majitele směnky samozřejmě škoda, neboť se tím velmi výrazně ztrácí ona výhoda žalobce, kterou ve směnečném řízení měl a moment překvapení se díky povinnosti zasílat dlužníkovi před podáním žaloby předžalobní upomínku vytrácí úplně.