směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

per aval

bez protestu

nikoli na řad

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Doložka "per aval"

Doložka "per aval" by se dala přeložit "jako aval". Jde tedy o označení směnečného rukojmího nebo-li avala.

Zpravidla se doložka píše na lícní stranu směnky.