směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnka vlastní

směnka cizí

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Vzor směnky cizí


V ..................... dne ......................

Za tuto směnku zaplate bez protestu dne .....................

na řad ....................

směnečnou sumu ve výši ........................

Směnečník: ...........................

Směnka je splatná v ........................... u ............................jméno a podpis výstavce

akcept směnečníka (jeho jméno a podpis)


Pokud bychom vzor směnky vyplnili tak, že Karel Čapek dává příkaz Ivanu Olbrachtovi, aby zaplatil Vladislavovi Vančurovi 50.000,-Kč, pak by vyplněná směnka vypadala takto:


V Praze dne 20. listopadu 2008

Za tuto směnku zaplaťte bez protestu dne 20. ledna 2009 na řad Vladislava Vančury, bytem Malá Strana 21, Praha, směnečnou sumu ve výši 50.000,-Kč.

Směnečník: Ivan Olbracht, Na nábřeží 65, Brno

Směnka je splatná v Praze u Vladislava Vančury, bytem Malá strana 21Karel Čapek

směnku přijmám: Ivan Olbracht


Jako vzor je možno využít též směnečný formulář nebo speciální aplikaci na vytvoření směnky cizí. .