Kovář & Šalomoun
advokátní kancelář

Vyjednávání s kolektivními správci v rámci stanovování sazeb sazebníku

Pokud chcete vůči kolektivním správcům něco podniknout, abyste neplatili tak vysoké poplatky, pak máte jedinečnou příležitost to učinit. Bude to sice stát pár set Kč, podle varianty, kterou si zvolíte. Jestliže však nepodniknete nic, pak si nestěžujte, že po Vás budou kolektivní správci chtít stále vyšší odměny, neboť nová úprava autorského zákona ji v tom dává volné ruce.

Novela autorského zákona, která ještě nebyla přijata, a měla by platit v roce 2016(v návrhu autorského zákona jde o § 98g), zavádí mechanismus, že kolektivní správce zveřejní návrh sazebníku do 31. srpna. V téže lhůtě má rovněž povinnost zaslat návrh sazebníku právnickým osobám sdružující různé nositele práv, pokud se u kolektivního správce přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů a osobám zastupujícím uživatele dle jiného právního předpisu, aby se k sazebníku vyjádřili. Pokud se žádná z takových osob k sazebníku nevyjádří, má se za to, že je odsouhlasený. To je ve stručnosti mechanismus, kterým se legalizují sazebníky a přemrštěné ceny. U soudu bude potom velmi obtížné argumentovat, že sazebníky jsou přemrštěné, když se proti nim nikdo neohradil.

Pokud se tedy týká placení za užití věcí, které nemají žádnou jinou alternativu (šíření chráněných děl prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání), pak je vyjednání o sazebníku jedinou možností, jak platit trochu méně.

Jak vyjednávat o sazebník?

A) Založit právnickou osobu sdružující uživatele a přihlásit se ke kolektivnímu správci, aby s takovou osobou kolektivní správce jednal. Problém je, že zakládat takovou právnickou osobu je poměrně nákladné a nákladné je i udržovat takovou osobu v chodu. Pokud by tedy taková právnická osoba existovala, je možno ji samozřejmě využít. V rámci řešení autorských poplatků pro malé restauratéry, provozovatele malých obchodů a ubytovacích zařízení ale není moc rentabilní sdružovat se pouze za účelem vyjednávání o poplatcích. Poplatky jsou řádově stanoveny v řádu několika tisíců a za účelem jejich snížení o několik set Kč (možná více) není moc účelné sdružovat se a zakládat právnickou osobu, na jejíž provoz by se přispívalo obdobnými částkami. Takže ve výsledku by mohly příspěvky na provoz této právnické osoby „spolykat“ obdobné prostředky, které by se v podstatě ušetřily. V úvahu však připadá i jiná možnost, popsaná jako varianta B).

B) Novela autorského zákona připouští, aby u kolektivního správce vyjednávala i jiná osoba zastupující uživatele podle jiného právního předpisu. Tímto přepisem (byť není přímo v zákoně zmíněn) by mohl být i zákon o advokacii, tedy by takové osoby mohly být zastoupeny advokátem. Navíc by bylo proti účelu autorského zákona a vůbec celého mechanismu vyjednávání o sazebnících, kdyby se zastoupení uživatelů advokátem nepřipustilo. Samozřejmě, že celé vyjednávání o sazebnících bude mít tím větší váhu, čím více bude uživatelů, které bude jeden konkrétní advokát zastupovat.

Naše advokátní kanceláři, která se souzení s kolektivními správci věnuje, připravila pro restauratéry, provozovatele obchodů a ubytovacích zařízení možnost, jak je zastupovat u kolektivního správce ohledně sazebníků a při vyjednání o kolektivní smlouvě – smlouva, která by se uzavírala za všechny zastoupené uživatele, takže by kolektivnímu správci odpadly další administrativní náklady, což by mohlo přinést nižší cenu.

Úvahy, jak celý mechanismus spustit jsou následující: Nic není zadarmo, nicméně je potřeba domluvit se na takové ceně, aby zastoupení klienta dávalo ekonomický smysl. To by mělo být v řádu několik set korun, které nejsou v zásadě pro nikoho likvidační, když by vyjednávání žádný výsledek nepřineslo. Což se může stát. Pokud se to ale nezkusí, budou legalizovány sazebníky kolektivního správce a bude se platit cena, kterou si kolektivní správce určí. Možnosti jsou tedy 2.

A) Klient uhradí 300,-Kč + DPH, což bude cena za právní zastoupení, v rámci něhož bude za klienta jednáno při řešení sazebníku a dále při vyjednávání o smlouvě s kolektivním správcem. Pokud by se pak ukázalo, že opravdu byla vyjednána cela, která je výhodnější, než cena, kterou platili klienti před tím (případně cena uvedená v návrhu sazebníku), pak by klient zaplatil advokátovi navíc ještě 20% z ušetřené částky.

B) Klient uhradí advokátovi 600,-Kč + DPH, další výkonová část odměny, i když bude sjednána výhodnější cena, se platit nebude. Pouštět se do celého podniku má smysl pouze tehdy, pokud advokát bude zastupovat alespoň několik set uživatelů z příslušného oboru (restauratérů, provozovatelů obchodů, sport barů, provozovatelů ubytovacích zařízení). Netřeba dodávat, že čím více bude takových subjektů, tím silnější bude postavení advokáta pro vyjednávání s kolektivními správci.

Co bude advokát od uživatelů potřebovat?

a) Plnou moc

b) Smlouvu o právní pomoci

c) Uzavřené smlouvy s kolektivními správci, za účelem ověření, zda náhodou kolektivní správci někde neposkytli nějako slevu, čehož by se pak dalo využít při vyjednávání o sazebnících a o kolektivní smlouvě.

Vzhledem k tomu, že spouštět celé vyjednávání o sazebních má smysl, pouze pokud bude dostatečný počet zájemců (alespoň 500), budou vystaveny faktury na úhradu odměny pouze, pokud se dostatečný počet klientů najde.

V podrobnostech je vše uvedeno ve smlouvě o právní pomoci a plné moci, které je třeba vyplnit a podepsat. Plné moci a smlouvy o právní pomoci se liší podle agendy, v rámci níž se bude odvíjet vyjednávání s kolektivními správci. Tyto agendy jsou následující:

 • Restaurace: Jde o stravovací a občerstvovací zařízení (např. hospody, bary, čajovny, pizzerie, cukrárny), kde je hudba slouží ze zpříjemnění pobytu. Ke stažení: plná moc, smlouva.
 • Restaurace - zprávy: Jde o stravovací a občerstvovací zařízení (např. hospody, bary, pizzerie, cukrárny), kde je puštěna televize a to pouze zprávy, např. kanál ČT 24. Ke stažení: plná moc, smlouva.
 • Sportbary: Jde buď o sázkové kanceláře, nebo restaurace a hospody, kde jsou v televizi sledovány pouze sportovní přenosy. Ke stažení: plná moc, smlouva.
 • Veřejné prostory: Jde o nejrůznější provozy, kde se nacházejí veřejné prostory a nacházejí se v nich i lidé a nějakým způsobem v nich hraje hudba (např. recepce, společné haly, čekárny, plovárny, sportoviště). Ke stažení: plná moc, smlouva.
 • Ubytovací zařízení: Jde např. o hotely, penziony, kempy, kde jsou na pokojích hostů umístěny televize nebo rozhlas. V tomto případě jde o počet těchto zařízení. Ke stažení: plná moc, smlouva.
 • Obchody a služby: Jde o zařízení (např. kadeřnictví, obchody s nejrůznějším zbožím, jako elektro, rybářské potřeb, cyklo-potřeby, potraviny, kde dochází k tomu, že hraje nějaká hudba (např. je puštěna televize nebo rádio). Ke stažení: plná moc, smlouva.

Nutno upozornit, že v rámci plné moci je třeba upřesnit, v jaké provozovně dochází k užití předmětů ochrany, a jakým způsobem. Způsoby u restaurací, veřejných prostor a obchdoů a služeb jsou tyto:

 • prostřednictvím rozhlasu způsobem provozování rozhlasového vysílání
 • prostřednictvím televize způsobem provozování rozhlasového vysílání
 • prostřednictvím monitoru a reproduktorů způsobem sdělování díla veřejnosti ze záznamu reprodukovaného za použití internetu
 • prostřednictvím monitoru a reproduktorů způsobem sdělování díla veřejnosti ze záznamu reprodukovaného ze zvukovo-obrazových záznamů
 • prostřednictvím reproduktorů způsobem sdělování díla veřejnosti ze záznamu reprodukovaného za použití internetu
 • prostřednictvím reproduktorů způsobem sdělování díla veřejnosti ze záznamu reprodukovaného ze zvukových záznamů

Z těchto způsobů (jsou uvedeny v plné moci) je třeba vybrat a ostatní škrtnout nebo vymazat.

Pokud se hodláte účastnit na vyjednávání o sazebních a kolektivní smlouvě s kolektivními správci, vyplňte, prosím, plnou moc a smlouvu o právní pomoci, která se týká vaší agendy (zda jste obchod, restaurace, poskytuje služby nebo ubytování). Podepsané smlouvy a plné moci naskenujte a zašlete je nejlépe ve formátu pdf na email sekretariat@pravnipraxe.com. Teprve až bude shromážděn dostatečný počet klientů, budou vystaveny faktury na právní pomoc a započato s vyjednáváním. O tom budou klienti informování emailem. A teprve poté bude třeba smlouvy a plnou moc poslat poštou. Pokud se do 31. 7. 2016 dostatečný počet klientů neshromáždí, nebude s vyjednáváním vůbec započato a klienti nic platit nebudou, o tom budou rovněž emailem informováni.