advokátní kancelář
Moravské Budějovice, Třebíč, Vysočina

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Aleny Novotné sídlí v Moravských Budějovicích již od roku 1992, a právní služby poskytuje rovněž v Třebíči a po celém kraji Vysočina.

JUDr. PhDr. Alena Novotná je samostatnou advokátkou zapsanou v seznamu ČAK dne 1. 7. 1990 pod číslem 0455.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech právních oblastech, zejména v právu občanském a obchodním jako jsou převody nemovitostí, rozvody a rodinné právo, sepis smluv, žalob a jiných podání, zastupování klientů před soudy a správními úřady.

JUDr. PhDr. Alena Novotná působí rovněž jako obhájce ve věcech trestních.

Novinky

Vzhledem k tomu, že JUDr. PhDr. Novotná byla jmenována soudcem, nemůže vykonávat advokátní praxi. Její praxi, včetně kanceláře a spisů převzal po vzájemné dohodě advokát JUDr. MgA. Michal Šalomoun, který byl poté na základě rozhodnutí České advokátní komory jmenován nástupcem advokátky JUDr. PhDr. Aleny Novotné.

Kontakty, umístění advokátní kanceláře, jakož i sekretářka a pracovní doba zůstávají nezměněny. Místo JUDr. PhDr. Novotné je však provozuje JUDr. MgA. Michal Šalomoun.